Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
cyberdomenet (eng. cyberspace) betegnelse på en «verden» av sammenkoplede datasystemer og informasjonsressurser. Begrepet brukes gjerne om internett og alt som er koblet på nettet, både den fysiske delen av internett – selve datamaskinen og nettverket – og den virituelle verdenen.