Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
cyberangrep ondsinnet handling utført i cyberdomenet. Cyberangrep er enten militære eller sivile, avhengig av hvem som utfører angrepet og hva eller hvem som er målet. Militære angrep er ofte stater som angriper stater, men kan også være utført av opprørsgrupper og terrorister. Potensielle militære mål er for eksempel infrastruktur og kommunikasjonssystemer, men kan også være …

cyberangrep Les mer »