Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
CSDP (Common Security and Defence Policy). Felles sikkerhets- og forsvarspolitikk. EUs sikkerhetspolitiske samarbeid ble erklært operativt i 2001. Skiftet med Lisboa-traktaten navn fra European Security and Defence Policy (ESDP) til Common Security and Defence Policy. CSDP er en del av FUSP (Felles utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU). EU genererer styrker fra sine medlemsland fra operasjon …

CSDP Les mer »

CSTO (Collective Security Treaty Organization) er en kollektiv sikkerhetsorganisasjon som ble opprettet som en midlertidig sikkerhetstraktat i 1992 mellom Russland og fire tidligere sovjetiske stater, og ble en fast organisasjon i 2002. Organisasjonen styres av et kollektivt sikkerhetsråd bestående av medlemslandenes statsoverhoder med et permanent råd av observatører. Organisasjonen har også et utenriksministerråd, et forsvarsministerråd, …

CSTO Les mer »