Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
COCOM (Coordinating Committe for Multilateral Export Controls) internasjonalt organ etablert i 1949 og oppløst i 1994. Opprettet på amerikansk initiativ for å hindre eksport av strategisk viktige varer til Sovjetunionen, andre østblokkland og Kina. Medlemmer var NATO-landene unntatt Island, Japan og Australsambandet.
COMECON (Council for Mutual Economic Assistance) etablert i 1949 og oppløst i 1991. Rådet organiserte handelen mellom medlemslandene, basert på bytte av ulike produkter. Medlemsland ved oppløsningen: Sovjetunionen, Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polen, Romania, Tsjekkoslovakia, Ungarn og Vietnam. Tidligere medlemmer: Afghanistan (observatør), Albania (utmeldt i 1961), Angola (observatør), Etiopia (observatør), DDR, Laos (observatør), Mosambik (observatør), Nicaragua …

COMECON Les mer »

Commonwealth of Nations Se Samveldet av nasjoner
Coup d’état Se statskupp