Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
CIMIC (Civil Military Cooperation) militært begrep brukt om forbindelsen ansvarshavende offiser knytter til sivile aktører i operasjonsområdet. CIMIC er både en funksjon og en kapasitet. NATOs CIMIC-doktrine (Allied Joint Publication 9) fastslår at CIMICs tre kjernefunksjoner er å 1) Støtte den militære styrken, dvs. all aktivitet som genererer støtte hos lokalbefolkningen for operasjonen, 2) Sivilt-militært …

CIMIC Les mer »