Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
CIA (Central Intelligence Agency) amerikansk føderal organisasjon for sivil og militær etterretningsvirksomhet etablert 1947, hovedkvarter i Langley, Virginia. Lederen utpekes av presidenten og godkjennes av Senatet. CIA har ansvar for innsamling og analyse av etterretning om utenlandske styresmakter, selskaper og personer. Etaten har også en betydelig paramilitær organisasjon. CIA er organisert i tre direktorater og …

CIA Les mer »

CIMIC (Civil Military Cooperation) militært begrep brukt om forbindelsen ansvarshavende offiser knytter til sivile aktører i operasjonsområdet. CIMIC er både en funksjon og en kapasitet. NATOs CIMIC-doktrine (Allied Joint Publication 9) fastslår at CIMICs tre kjernefunksjoner er å 1) Støtte den militære styrken, dvs. all aktivitet som genererer støtte hos lokalbefolkningen for operasjonen, 2) Sivilt-militært …

CIMIC Les mer »

CIVPOL (Civilian Police) betegnelsen på en multinasjonal politistyrke, vanligvis med uniformert, ubevæpnet og sivilt arbeidende politi uten utøvende politimyndighet. CIVPOL inngår som oftest som en av flere multinasjonale komponenter i en internasjonal fredsoperasjon sammensatt av militære og sivile komponenter, slik som internasjonale fredsoperasjoner i regi av FN, regionale organisasjoner (OSSE, EU) eller som bilaterale prosjekter.