Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
charter (charta) et juridisk bindende dokument. Brukes i politisk sammenheng blant annet om et dokument som ligger til grunn for opprettelsen av en organisasjon, for eksempel FN-charteret. Se traktat
Christian Michelsens institutt (CMI) stiftet i 1939. Norsk, uavhengig forskningsinstitutt for sosial vitenskap, arbeid med utvikling og menneskerettigheter i utviklingsland. Spesialisert forskningsbibliotek på utviklingsstudier, nasjonalt dokumentasjonssenter, utgir diverse publikasjoner. Webadresse: www.cmi.no