Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
CFE-avtalen (eng. Treaty on Conventional Armed Forces in Europe) avtalen om konvensjonelle styrker i Europa. CFE-avtalen ble undertegnet av alle NATO-land og Warszawapakt-land i forbindelse med KSSE-toppmøtet i Paris den 19. november 1990. Avtalen trådte i kraft den 17. juli 1992. Den forplikter medlemsstatene til å redusere den offensive militære kapasiteten og å bringe balanse …

CFE-avtalen Les mer »