Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear weapons) innad i NATO har uttrykket CBRN tatt over for ABC. Se ABC-krigføring; ABC-våpen; kjernefysiske våpen