Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Cyberforsvaret er en militær organisasjon som drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk, og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet. Cyberforsvaret produserer spisskompetanse i form av militære dataingeniører og ledere, og trener og kompetanseu​tvikler kolleger i forsvarsgrenene. Støtter den teknologiske utviklingen av Forsvaret, og implementerer ny teknologi og nye konsepter. Er leverandør av …

Cyberforsvaret Les mer »

cyberkrigføring Krig som utspiller seg i cyberdomenet. Stadig flere land anerkjenner cyberangrep som en grunnleggende trussel mot nasjonal sikkerhet. Ved å utnytte sårbarhet i kritisk informasjonsinfrastruktur spesielt og i IKT-systemer generelt, kan en angriper penetrere, forstyrre, frakoble, stjele eller ødelegge kommunikasjonslinjer, informasjon eller operativsystemene på datamaskiner og nettverk. Cyberdomenet anerkjennes som en arena for krig, …

cyberkrigføring Les mer »

cyberkriminalitet kriminelle handlinger som blir utført i cyberdomenet. De fleste kriminelle handlinger foregår på «det mørke nettet» (eng. Dark Web), som kun er tilgjengelig med spesiell programvare, konfigurering av systemer eller autorisasjon. På det mørke nettet finnes det forum for ulovlig våpenhandel, smugling, narkotikahandel, seksuelle overgrep, leiemordere, ekstreme miljøer og andre kriminelle miljøer. Mye av …

cyberkriminalitet Les mer »

Cybersikkerhet handler om å håndtere den risikoen og de sikkerhetsutfordringene som følger av bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Cybersikkerhet kan defineres som sikring av alt som er sårbart via IKT. Dette omfatter tjenester, informasjon, infrastruktur, maskinvare og programvare. Les mer om cybersikkerhet