Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
COMECON (Council for Mutual Economic Assistance) etablert i 1949 og oppløst i 1991. Rådet organiserte handelen mellom medlemslandene, basert på bytte av ulike produkter. Medlemsland ved oppløsningen: Sovjetunionen, Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polen, Romania, Tsjekkoslovakia, Ungarn og Vietnam. Tidligere medlemmer: Afghanistan (observatør), Albania (utmeldt i 1961), Angola (observatør), Etiopia (observatør), DDR, Laos (observatør), Mosambik (observatør), Nicaragua …

COMECON Les mer »

Commonwealth of Nations Se Samveldet av nasjoner
Coup d’état Se statskupp 
CSDP (Common Security and Defence Policy). Felles sikkerhets- og forsvarspolitikk. EUs sikkerhetspolitiske samarbeid ble erklært operativt i 2001. Skiftet med Lisboa-traktaten navn fra European Security and Defence Policy (ESDP) til Common Security and Defence Policy. CSDP er en del av FUSP (Felles utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU). EU genererer styrker fra sine medlemsland fra operasjon …

CSDP Les mer »

CSTO (Collective Security Treaty Organization) er en kollektiv sikkerhetsorganisasjon som ble opprettet som en midlertidig sikkerhetstraktat i 1992 mellom Russland og fire tidligere sovjetiske stater, og ble en fast organisasjon i 2002. Organisasjonen styres av et kollektivt sikkerhetsråd bestående av medlemslandenes statsoverhoder med et permanent råd av observatører. Organisasjonen har også et utenriksministerråd, et forsvarsministerråd, …

CSTO Les mer »

CTBT (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) prøvestansavtalen. FN-avtale om forbud mot kjernefysiske prøvesprengninger, vedtatt i 1996. De fleste atommaktene, med unntak av India, Israel og Nord-Korea har signert avtalen. Tre land har testet kjernefysiske våpen siden 1996; India og Pakistan gjennomførte begge to runder med testing i 1998, og Nord-Korea har gjennomført tester i 2006, 2009, 2013 …

CTBT Les mer »

Cuba-krisen krise som oppstod mellom USA og Sovjetunionen i oktober 1962, etter at amerikanske fly hadde konstatert at Sovjetunionen var i ferd med å bygge baser for utskytning av raketter på Cuba. President Kennedy erklærte den 22. oktober blokade av Cuba og krevde demontering av basene og fjerning av offensive våpen. USA forberedte en invasjon …

Cuba-krisen Les mer »

CWC-avtalen (The Chemical Weapons Convention) Kjemivåpenkonvensjonen. Forbud mot utvikling, produksjon og lagring av kjemiske våpen. Gyldighet: Fra den 13. januar 1993. Parter: FN-medlemmer. Signert av 192 stater, inkludert Norge. Omfatter: Forbud mot å utvikle/produsere, anskaffe, lagre eller øve med slike våpen, å overføre til andre, og bruk eller militært forsøk på bruk. Med slike våpen …

CWC-avtalen Les mer »

cyberangrep ondsinnet handling utført i cyberdomenet. Cyberangrep er enten militære eller sivile, avhengig av hvem som utfører angrepet og hva eller hvem som er målet. Militære angrep er ofte stater som angriper stater, men kan også være utført av opprørsgrupper og terrorister. Potensielle militære mål er for eksempel infrastruktur og kommunikasjonssystemer, men kan også være …

cyberangrep Les mer »

cyberdomenet (eng. cyberspace) betegnelse på en «verden» av sammenkoplede datasystemer og informasjonsressurser. Begrepet brukes gjerne om internett og alt som er koblet på nettet, både den fysiske delen av internett – selve datamaskinen og nettverket – og den virituelle verdenen.