Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Camp David-avtalen historisk fredsavtale mellom Israel og Egypt, signert den 26. mars 1979 mellom president Anwar al-Sadat og Israels statsminister Menachem Begin. Som et ledd i forhandlingene talte Sadat som første arabiske statsoverhode i Israels nasjonalforsamling, Knesset. Avtalen innebar at det okkuperte Sinai i 1967 ble tilbakeført til Egypt (fullført 1982). Begge fikk Nobels fredspris for …

Camp David-avtalen Les mer »

CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear weapons) innad i NATO har uttrykket CBRN tatt over for ABC. Se ABC-krigføring; ABC-våpen; kjernefysiske våpen
CERN (fr. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) etablert i 1952. Europeisk organisasjon for forskning i elementærpartikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi. CERNs hovedkontor ligger i Genève, Sveits. Organisasjonen er i de senere år mest kjent for å rekonstruere partikkelkollisjonen slik man mener den var ved universets opprinnelse, populært kalt «Big bang». Medlemmer (22): Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, …

CERN Les mer »

CFE-avtalen (eng. Treaty on Conventional Armed Forces in Europe) avtalen om konvensjonelle styrker i Europa. CFE-avtalen ble undertegnet av alle NATO-land og Warszawapakt-land i forbindelse med KSSE-toppmøtet i Paris den 19. november 1990. Avtalen trådte i kraft den 17. juli 1992. Den forplikter medlemsstatene til å redusere den offensive militære kapasiteten og å bringe balanse …

CFE-avtalen Les mer »

charter (charta) et juridisk bindende dokument. Brukes i politisk sammenheng blant annet om et dokument som ligger til grunn for opprettelsen av en organisasjon, for eksempel FN-charteret. Se traktat
Christian Michelsens institutt (CMI) stiftet i 1939. Norsk, uavhengig forskningsinstitutt for sosial vitenskap, arbeid med utvikling og menneskerettigheter i utviklingsland. Spesialisert forskningsbibliotek på utviklingsstudier, nasjonalt dokumentasjonssenter, utgir diverse publikasjoner. Webadresse: www.cmi.no
CIA (Central Intelligence Agency) amerikansk føderal organisasjon for sivil og militær etterretningsvirksomhet etablert 1947, hovedkvarter i Langley, Virginia. Lederen utpekes av presidenten og godkjennes av Senatet. CIA har ansvar for innsamling og analyse av etterretning om utenlandske styresmakter, selskaper og personer. Etaten har også en betydelig paramilitær organisasjon. CIA er organisert i tre direktorater og …

CIA Les mer »

CIMIC (Civil Military Cooperation) militært begrep brukt om forbindelsen ansvarshavende offiser knytter til sivile aktører i operasjonsområdet. CIMIC er både en funksjon og en kapasitet. NATOs CIMIC-doktrine (Allied Joint Publication 9) fastslår at CIMICs tre kjernefunksjoner er å 1) Støtte den militære styrken, dvs. all aktivitet som genererer støtte hos lokalbefolkningen for operasjonen, 2) Sivilt-militært …

CIMIC Les mer »

CIVPOL (Civilian Police) betegnelsen på en multinasjonal politistyrke, vanligvis med uniformert, ubevæpnet og sivilt arbeidende politi uten utøvende politimyndighet. CIVPOL inngår som oftest som en av flere multinasjonale komponenter i en internasjonal fredsoperasjon sammensatt av militære og sivile komponenter, slik som internasjonale fredsoperasjoner i regi av FN, regionale organisasjoner (OSSE, EU) eller som bilaterale prosjekter.
COCOM (Coordinating Committe for Multilateral Export Controls) internasjonalt organ etablert i 1949 og oppløst i 1994. Opprettet på amerikansk initiativ for å hindre eksport av strategisk viktige varer til Sovjetunionen, andre østblokkland og Kina. Medlemmer var NATO-landene unntatt Island, Japan og Australsambandet.