Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
bahá’í monoteistisk religion grunnlagt i 1844, med utgangspunkt i islam. Grunnlagt av Bahá’u’lláh i Persia som hevdet han var etterfølger av Moses, Jesus og Muhammed. Religionen fremhever den åndelige enheten i hele menneskeheten. Kirkens administrative og religiøse senter er Haifa i Israel. Det er mellom fem og syv millioner bahá’íer i verden fordelt på en …

bahá’í Les mer »

Balfour-deklarasjonen deklarasjon fra den britiske utenriksministeren Arthur Balfour til den engelske sionistlederen Lord Rotschild i 1917. Balfour tegner her opp tanken om opprettelsen av en egen stat for jødene i Palestina, som på den tiden var et en del av Det osmanske riket. Deklarasjonen ble lagt til grunn for legitimeringen av opprettelsen av staten Israel …

Balfour-deklarasjonen Les mer »

Balkan halvøy i Sørøst-Europa, cirka 50 millioner innbyggere fordelt på 11 land og en rekke forskjellige etniske grupper. Området har hatt stor betydning gjennom historien, og har vært et handelssted hvor stormakter har kjempet om innflytelse. Balkan har vært en del av store statsdannelser, som blant annet Det osmanske riket og Jugoslavia, og statsgrensene har …

Balkan Les mer »

ballistisk missil missil som følger en ballistisk bane, det vil si at missilens bane ligger i ytterkant eller over atmosfæren. En ballistisk missil har fremdriftsmotorer. Det finnes flere ulike typer ballistiske missiler som kan ha ulik rekkevidde og antall atomstridshoder. Se kjernefysiske våpen; missiler
ballistisk missil missil som følger en ballistisk bane, det vil si at missilens bane ligger i ytterkant eller over atmosfæren. En ballistisk missil har fremdriftsmotorer. Det finnes flere ulike typer ballistiske missiler som kan ha ulik rekkevidde og antall atomstridshoder. Se kjernefysiske våpen; missiler
Baltikum geografisk fellesbetegnelse for de tre baltiske naborepublikkene Latvia, Litauen og Estland som ligger mellom Østersjøen, Russland og Finland. De tre baltiske land er alle medlemmer av NATO. Etter konflikten i Ukraina fra 2014 oppsto et ønske om økt støtte fra alliansen. Som svar på dette etablerte NATO fremskutt styrkenærvær (Enhanced Forward Presence) i regionen, …

Baltikum Les mer »

Baltisk råd etablert 1990, samarbeidsorgan mellom Estland, Latvia og Litauen. Videreføring av den baltiske entente fra 1934. Se Baltikum
BaltNet (Baltic Air Surveillance Network) en fellesbaltisk sivil-militær regional radarkjede med et luftkontroll- og koordineringssenter. BaltNet gjør de baltiske land i stand til å overvåke sitt eget luftrom både i sivil og militær sammenheng, ved å bli knyttet sammen i et felles radarnettverk. Koordineringssenteret mottar, integrerer og distribuerer informasjon om sivil og militær aktivitet, og …

BaltNet Les mer »

Barentshavet havområde mellom Norskehavet (grense fra Nordkapp til Sørkapp på Spitsbergen) i vest og Novaja Semlja i øst. Viktig strategisk område for Norge og Russland, rikt på ressurser. Tidligere et uavklart eierskap til deler av Barentshavet, det såkalte Smutthavet. Norge og Russland ble i 2010 enige om delelinjen (grensen), som deler det omstridte området omtrent …

Barentshavet Les mer »

Barentsrådet regional samarbeidsorganisasjon for Barentsregionen basert på Barentsdeklarasjonen fra 1993. Samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland og Russland. Hensikten er å utvikle regionen innen kultur, økonomi, samferdsel, miljø og vitenskap. Internasjonalt sekretariat i Kirkenes. Årlige møter på ministernivå. Ni land har observatørstatus. Se Barentshavet; Barentsregionen; Barentssamarbeidet; Barentssekretariatet