Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
avskrekking betegnelse på en troverdig evne til å gjengjelde angrep med så stor kraft at omkostningene for å angripe for motstanderen ikke står i forhold til gevinstene, slik at motstanderen vil velge å avstå fra angrepet. Sentralt begrep under Den kalde krigen da USA og Sovjetunionen baserte den såkalte terrorbalansen på avskrekking. Se kalde krigen, …

avskrekking Les mer »

avspenning redusert risiko for konflikt mellom motstandere. Brukes først og fremst om internasjonale relasjoner. Karakteristiske innslag i avspenningspolitikken mellom stater er forhandlinger om rustningskontroll eller nedrustning, økte økonomiske forbindelser, samt tilbakeholdenhet når det gjelder tiltak motparten kan oppfatte som provoserende. Se détente