Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Australia-gruppen (eng. Australia Group, fork. AG) etablert 1984. Uformelt forum som driver konsultasjon og koordinerer eksportkontroll av kjemiske og biologiske våpen med sikte på å hindre spredning. Medlemmer (43): Argentina, Australia, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Canada, Tsjekkia, Danmark, Estland, Europakommisjonen, Finland, Frankrike, Tyskland, Tyrkia, Hellas, Kroatia, Kypros, Ungarn, India, Island, Irland, Italia, Japan, Latvia, Litauen, Luxembourg, …

Australia-gruppen Les mer »

autokrati styreform der all makt er samlet hos en person, en autokrat, uten konstitusjonelle eller institusjonelle begrensninger. Vedkommende råder over lovgivende, utøvende og dømmende makt. Se autoritært styre; enevelde; despot; totalitær stat; tyrann
autonom i den statsrettslige/politiske betydning av ordet: et område (autonomt område/autonom republikk) som er gitt sterk grad av indre selvstyre i forhold til staten det tilhører. Kommer fra de greske ordene «auto» og «nolos» som betyr «av seg selv» og «lov», det vil si at den/det autonome selv gir lovene den/det lever under.
autoritært styre styresett basert på krav om streng lydighet overfor myndighetene, og villighet til å bruke undertrykkelse og sosial kontroll for å oppnå dette. Autoritære regimer, styre- eller myndighetsformer er preget av diktatorisk eller eneveldig statsmakt. I autoritære regimer samles all makt hos en maktutøver – en person, en gruppe, en komité eller et parti …

autoritært styre Les mer »