Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Atlanterhavskomité, Den norske (fork. DNAK) etablert i 1955. Arbeider med å informere om, skape debatt rundt og øke forståelsen av norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk med særlig vekt på det nordatlantiske samarbeidet. DNAK gjennomfører lunsjseminarer, regionale kurs i sikkerhetspolitikk, studieturer og enkelte større konferanser. Webadresse: www.atlanterhavskomiteen.no
Atlanterhavspakten Den nord-atlantiske traktat, undertegnet den 4. april 1949 i Washington. Er grunnlaget for forsvarssamarbeidet i NATO. Trådte i kraft den 24. august 1949. Se alliert; artikkel 5; kollektiv forsvar; NATO; appendiks IX – Atlanterhavspakten
atlantisk orientering henviser først og fremst til det sikkerhetspolitiske skjebnefellesskap som oppsto mellom de vesteuropeiske land og USA, som følge av den politiske og militære trusselen fra Sovjetunionen etter andre verdenskrig. Se NATO
atomavfall avfall som inneholder radioaktive, kjemiske elementer. Kan komme fra produksjon av kjernekraft, medisinsk og annen industri, samt oppstå ved destruksjon/gjenvinning av kjernefysiske våpen, sykehusartikler eller andre materialer. Deles i fire typer: lavnivåavfall (ofte fra industri eller sykehus), mellomnivåavfall (som i enkelte tilfeller krever innkapsling), høynivåavfall (produsert av kjernefysiske reaktorer) og transuranisk avfall (som har …

atomavfall Les mer »

atomfartøyer skip og ubåter som drives av kjernekraft. Først ute var den amerikanske ubåten Nautilus i 1954. En stor del av den amerikanske og russiske tyngre militære flåten er atomdrevet. Se kjernefysiske våpen; kjernevåpenmaktene
atommakt en stat som besitter atomvåpen. Det antas å være ni atommakter i verden per 2019; USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea. Se kjernevåpenmaktene; NPT-avtalen
atomnedrustning begrep som beskriver å sette grenser for utvikling, produksjon og utplassering av atomvåpen. Se kjernefysiske våpen; kjernevåpenmaktene; NPT-avtalen
atomvåpen Se kjernefysiske våpen
attaché offisiell representant fra en fremmed makt. Tilknyttet diplomatiet i en spesiell egenskap, for eksempel militærattaché. Se diplomati