Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
assimilere gjøre lik eller oppta og omdanne til deler av seg selv, eksempelvis innlemmelse av en ny befolkningsgruppe i en eksisterende befolkning. Innenfor samfunnsvitenskapen dreier dette seg om at politikken som føres skal gjøre en språklig, kulturell eller innvandret gruppe mer lik majoritetsbefolkningen.