Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ASEAN (Association of South-East Asian Nations) en sørasiatisk samarbeidsorganisasjon opprettet i august 1967. Hovedsekretariat i Jakarta og nasjonale sekretariater i hvert medlemsland. ASEAN har formelle toppmøter hvert tredje år og regjeringssjefene treffes uformelt en gang i året mellom toppmøtene. I tillegg arrangeres en årlig ministerkonferanse, der medlemmenes utenriksministere møtes. Konsensus er hovedprinsippet i beslutningsprosessen. Medlemmer …

ASEAN Les mer »