Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ASEAN (Association of South-East Asian Nations) en sørasiatisk samarbeidsorganisasjon opprettet i august 1967. Hovedsekretariat i Jakarta og nasjonale sekretariater i hvert medlemsland. ASEAN har formelle toppmøter hvert tredje år og regjeringssjefene treffes uformelt en gang i året mellom toppmøtene. I tillegg arrangeres en årlig ministerkonferanse, der medlemmenes utenriksministere møtes. Konsensus er hovedprinsippet i beslutningsprosessen. Medlemmer …

ASEAN Les mer »

asiatiske utviklingsbanken, Den (eng. Asian Development Bank, fork. AsDB), regional utviklingsbank etablert den 19. desember 1966. Skal fremme regionalt økonomisk samarbeid. Hovedkvarter på Filippinene. Modellert etter Verdensbanken. Regionale medlemmer (48): Afghanistan, Armenia, Aserbajdsjan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma (Myanmar), Kambodsja, Kina, Cook Islands, Fiji, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kasakhstan, Kiribati, Sør-Korea, Kirgisistan, Laos, Malaysia, Maldivene, …

asiatiske utviklingsbanken, Den Les mer »

assimilere gjøre lik eller oppta og omdanne til deler av seg selv, eksempelvis innlemmelse av en ny befolkningsgruppe i en eksisterende befolkning.
asyl fristed for personer som frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe. Asyl innebærer blant annet beskyttelse mot å bli sendt tilbake til områder der asylanten kan frykte forfølgelse. Reguleres blant annet gjennom FNs flyktningkonvensjon. Begrepet politisk asyl har imidlertid lang tradisjon i Europa, gjerne …

asyl Les mer »

asylrett hjemmel i folkeretten som gir en stat rett, men ingen plikt, til å gi borgere av en annen nasjonalitet fristed på grunn av politisk, religiøs eller rasemessig forfølgelse. Kan beskrives som den beskyttelse mot utlevering som en stat er berettiget til å gi andre staters befolkning, for en handling som er begått i hjemlandet. …

asylrett Les mer »

Folk og Forsvars Nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på aktuell sikkerhets- og forsvarspolitikk?

Abonner på Folk og Forsvars månedlige nyhetsbrev!