Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ASEAN (Association of South-East Asian Nations) en sørasiatisk samarbeidsorganisasjon opprettet i august 1967. Hovedsekretariat i Jakarta og nasjonale sekretariater i hvert medlemsland. ASEAN har formelle toppmøter hvert tredje år og regjeringssjefene treffes uformelt en gang i året mellom toppmøtene. I tillegg arrangeres en årlig ministerkonferanse, der medlemmenes utenriksministere møtes. Konsensus er hovedprinsippet i beslutningsprosessen. Medlemmer …

ASEAN Les mer »

asiatiske utviklingsbanken, Den (eng. Asian Development Bank, fork. AsDB), regional utviklingsbank etablert den 19. desember 1966. Skal fremme regionalt økonomisk samarbeid. Hovedkvarter på Filippinene. Modellert etter Verdensbanken. Regionale medlemmer (48): Afghanistan, Armenia, Aserbajdsjan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma (Myanmar), Kambodsja, Kina, Cook Islands, Fiji, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kasakhstan, Kiribati, Sør-Korea, Kirgisistan, Laos, Malaysia, Maldivene, …

asiatiske utviklingsbanken, Den Les mer »

assimilere gjøre lik eller oppta og omdanne til deler av seg selv, eksempelvis innlemmelse av en ny befolkningsgruppe i en eksisterende befolkning. Innenfor samfunnsvitenskapen dreier dette seg om at politikken som føres skal gjøre en språklig, kulturell eller innvandret gruppe mer lik majoritetsbefolkningen.
asyl fristed for personer som frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe. Asyl innebærer blant annet beskyttelse mot å bli sendt tilbake til områder der asylanten kan frykte forfølgelse. Reguleres blant annet gjennom FNs flyktningkonvensjon. Begrepet politisk asyl har imidlertid lang tradisjon i Europa, gjerne …

asyl Les mer »

asylrett hjemmel i folkeretten som gir en stat rett, men ingen plikt, til å gi borgere av en annen nasjonalitet fristed på grunn av politisk, religiøs eller rasemessig forfølgelse. Kan beskrives som den beskyttelse mot utlevering som en stat er berettiget til å gi andre staters befolkning, for en handling som er begått i hjemlandet. …

asylrett Les mer »