Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Artikkel 5 den mest kjente av i alt fjorten artikler i Den nordatlantiske traktat (el. Atlanterhavspakten) som danner grunnlaget for NATO. Ofte betegnet som «kjernen i NATO». Artikkel 5 fastslår gjensidig bistand ved et angrep på en av partene i traktaten, dvs. prinsippet om «en for alle, alle for en». Artikkelen lyder «… Partene er …

Artikkel 5 Les mer »

artilleri (av det franske verbet «attilier», som betyr å utstyre) betegnelse for våpen som granater, raketter og missiler, omfatter også skyts, materiell og betjening. Artilleri kan være mobilt eller stasjonært. Historisk sett er artilleri maskineri for å kaste prosjektiler, slik som beleiringsmaskiner og kanoner. I moderne militær sammenheng betyr det også våpenarten som består av …

artilleri Les mer »

Artilleribataljonen kampstøtteavdeling i Brigade Nord, lokalisert i Setermoen leir i Indre Troms. Har også et batteri i Rena leir. Består av rundt 180 ansatte og 380 vernepliktige. Artilleribataljonens hovedoppgave er å støtte Hærens kampavdelinger med tung ildkraft. Se artilleri; artilleriet; bataljon; batteri, brigade Nord; forsvaret
Artilleriet våpengren som oppsto for å operere kanoner, både på festninger og plassert på hester. Det har utviklet seg til å omfatte alle bombekastere, kanoner og rakettsystemer som leverer indirekte ild, i tillegg til å lede bombing fra fly og ild fra kanoner på skip. Se Artilleribataljonen; missiler