Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
aristokrati styreform hvor en overklasse utøver den politiske makten. Dette kan være adel, rikmenn, storbønder etc. Begrepet brukes også om overklassen som samfunnsgruppe, spesielt om adelige. Se oligarki; plutokrati