Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
arabiske fondet for økonomisk og sosial utvikling, Det (eng. Arab Fund for Economic and Social Development, fork. AFESD) etablert den 16. mai 1968. Skal fremme økonomisk og sosial utvikling. Medlemmer: Alle medlemmer av Den arabiske liga er medlemmer. Se Arabiske liga, Den
arabiske fondet for økonomisk og sosial utvikling, Det (eng. Arab Fund for Economic and Social Development, fork. AFESD) etablert den 16. mai 1968. Skal fremme økonomisk og sosial utvikling. Medlemmer: Alle medlemmer av Den arabiske liga er medlemmer. Se Arabiske liga, Den
arabiske liga, Den (Arab League) etablert den 22. mars 1945. Formål å fremme politisk, kulturelt, økonomisk og militært samarbeid mellom de såkalte arabiske land, i hovedsak i Midtøsten og Nord-Afrika. Viktig politisk forum på statsledernivå. Samordner forsvars- og utenrikspolitiske standpunkter. Har betydelig politisk innflytelse i det internasjonale samfunnet. Suspenderte Egypt i 1979 (tilbake i 1988) …

arabiske liga, Den Les mer »

arabiske maghreb-unionen, Den (eng. Arabic Maghreb Union, fork. AMU) etablert den 17. februar.1989. Arbeider for å fremme samarbeid og integrasjon mellom de nordafrikanske statene. Ingen møter har blitt avholdt siden 2008. Medlemmer (5): Algerie, Libya, Mauritania, Marokko, Tunisia. Webadresse: www.maghrebarabe.org Se Maghreb
arabiske pengefondet, Det (eng. Arab Monetary Fund, fork. AMF) etablert den 27. april 1976 (i funksjon fra den 2. februar 1977). Skal fremme arabisk samarbeid, utvikling og økonomisk og valutamessig integrasjon. Medlemmer (22): Algerie, Bahrain, De forente arabiske emirater, Djibouti, Egypt, Irak, Jemen, Jordan, Komorene, Kuwait, Libanon, Libya, Marokko, Mauritania, Oman, Palestina (selvstyremyndighetene), Qatar, Saudi Arabia, …

arabiske pengefondet, Det Les mer »

arabiske samarbeidsråd, Det (eng. Arab Cooperation Council, fork. ACC) etablert 16. februar 1989. Skal fremme økonomisk samarbeid og integrasjon mot et framtidig arabisk fellesmarked. Ble formet i 1989 som et svar på GCC, Gulf Cooperation Council (i dag kalt Cooperation Council for the Arab States of the Gulf), men har hatt liten virksomhet siden den …

arabiske samarbeidsråd, Det Les mer »

arabiske våren, Den fellesbetegnelse på de folkelige opprørene som brøt ut i flere land i Nord-Afrika og deretter Midtøsten i årsskiftet 2010–2011. Den arabiske vår utfordret autoritære regimer i regionen, med krav om politiske endring og mer frihet, demokrati og rettferdighet. Innbyggere  demonstrerte også mot høy arbeidsledighet og korrupsjon. Opprøret førte til politiske endringer i …

arabiske våren, Den Les mer »

Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Etablert i 1903. Leder: Ina Rangønes Libak Nestleder: Astrid Willa Eide Hoem Generalsekretær: Sindre Lysø Webadresse: www.auf.no Se Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet (Ap) norsk politisk parti etablert i 1887. Fikk ved stortingsvalget i 2017 27,4 prosent av stemmene, og dermed 49 mandater på Stortinget. Den politiske profilen er sentrum-venstreorientert med fokus på sosiale rettigheter, arbeid og velferd. Partileder: Jonas Gahr Støre. Nestleder: Hadia Tajik. Partisekretær: Kjersti Stenseng. Webadresse: www.arbeiderpartiet.no Se Stortinget
aristokrati styreform hvor en overklasse utøver den politiske makten. Dette kan være adel, rikmenn, storbønder etc. Begrepet brukes også om overklassen som samfunnsgruppe, spesielt om adelige. Se oligarki; plutokrati