Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
appendiks I – Militære grader og distinksjoner i Forsvaret  
Appendiks II – Oversikt over norsk militær deltagelse i internasjonale operasjoner 1945-2019   Land Operasjon Periode Organisasjon Tyskland Tysklandsbrigaden 1947-1953 Allierte Hellas UN Special Committee on the Balkans (UNSCOB) 1947 FN India UN Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) 1949-1953 1957-1994 FN Pakistan UN Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) 1949-1953 1957-1994 …

Appendiks II – Oversikt over norsk militær deltagelse i internasjonale operasjoner 1945-2017 Les mer »

Appendiks III – FNs organisasjon
Appendiks IV – Kapittel 7 i FN-charteret Tiltak mot trusler mot freden, fredsbrudd og angrepshandlinger. Artikkel 39 Sikkerhetsrådet skal fastslå; om det foreligger noen trussel mot freden, fredsbrudd eller angrepshandling, og skal vedta anbefalinger eller gjøre vedtak om hvilke tiltak som skal treffes i henhold til artiklene 41 og 42 for å opprettholde eller gjenopprette internasjonal fred …

Appendiks IV – Kapittel 7 i FN-charteret Les mer »

Appendiks IX – Atlanterhavspakten Washington D.C. 4. april 1949. De stater som er parter i denne traktat bekrefter påny sin tro på formålene og grunnsetningene for De forente nasjoners pakt og sitt ønske om å leve i fred med alle folk og alle regjeringer. De er besluttet på å trygge folks frihet, felles kulturarv og …

Appendiks IX – Atlanterhavspakten Les mer »

Appendiks V – FNs pågående fredsoperasjoner Operasjoner UNTSO –UN Truce Supervision Organiszation, Jerusalem (1948 –) UNMOGIP –UN Military Observer Group in India/Pakistan (1949 –) UNFICYP –UN Peacekeeping Force in Cyprus (1964 –) UNDOF –UN Disengagement Observer Force, Syria (1974 –) UNIFIL –UN Interim Force in Lebanon (1978 –) MINURSO – UN Mission for the referendum …

Appendiks V – FNs pågående fredsoperasjoner Les mer »

Appendiks VI – NATOs politiske og militære struktur
Appendiks VII – NATOs operasjonskommando
Appendiks X – EUs organisasjon
Appendiks XI – EUs sivile- og militære operasjoner   Pågående operasjoner ALTHEA/BiH Bosnia-Hercegovina EU NAVFOR – EU Naval Force Atalanta – Somalia EUAM – EU Assistance Mission – Irak EUAM – EU Assistance Mission – Ukraine EUBAM – EU Border Assistance Mission – Libya EUBAM – EU Border Assistance Mission – Moldova og Ukraina EUBAM …

Appendiks XI – EUs sivile- og militære operasjoner Les mer »