Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
antipersonellminer våpen, mindre sprenglegemer av ulik form. Detonerer ved trykk som følge av berøring, trykk, trekk eller avlastning. Stort antall ulike typer. Hensikten er å ramme personer. Anslått antall udetonerte miner er 100 millioner fordelt på 60 land. Flere land og organisasjoner bidrar aktivt for å fjerne landminer. Se konflikt; Minekonvensjonen
Antirasistisk senter (ARS) uavhengig stiftelse etablert 1978, arbeider for å avdekke, dokumentere og motarbeide rasisme, samt å bevisstgjøre og informere om rasistisk diskriminering i Norge. Webadresse: www.antirasistisk.no  
antisatellittvåpen våpensystem for ødeleggelse av satellitter i bane. Se ABM-avtalen; rakettforsvarssystemer
antisemittisme er en betegnelse for fiendtlige holdninger eller handlinger rettet mot jøder som en etnisk eller religiøs folkegruppe. Begrepet brukes om alt fra kulturelle forestillinger, til direkte trakassering, segregering og voldelig forfølgelse. En person som hevder slike holdninger er kalt en antisemitt. Antisemittisme er en form for rasisme. Se andre verdenskrig, Den; Holocaust; nazisme; rasisme