Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
anerkjennelse begrep i folkeretten om en stats aksept av en annen stat. Kan beskrives som en handling hvor man gir til kjenne at man aksepterer en nyopprettet stat med status som nettopp det, samt de rettigheter og plikter som det medfører. Skiller mellom de facto anerkjennelse, som er en foreløpig anerkjennelse på grunnlag av de …

anerkjennelse Les mer »