Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
anarki (av gresk «anarkhia» betydn. fravær av styre) samfunnstilstand uten lover og statsmakter. Lovløshet. Kan også referere til stater med politisk kaos og manglende styring. Se anarkisme; hierarki
anarkisme sosial og politisk teori og bevegelse som hevder individets rett til uinnskrenket selvbestemmelse og som mener at staten er uønsket, unødvendig eller skadelig. Går inn for å fjerne, eller i stor grad minske, alle former for maktstrukturer. Bekjemper enhver form for herredømme fra personer og institusjoner. Se anarki; hierarki