Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
anarki (av gresk «anarkhia» betydn. fravær av styre) samfunnstilstand uten lover og statsmakter. Lovløshet. Kan også referere til stater med politisk kaos og manglende styring. Se anarkisme; hierarki
anarkisme sosial og politisk teori og bevegelse som hevder individets rett til uinnskrenket selvbestemmelse og som mener at staten er uønsket, unødvendig eller skadelig. Går inn for å fjerne, eller i stor grad minske, alle former for maktstrukturer. Bekjemper enhver form for herredømme fra personer og institusjoner. Se anarki; hierarki
andre verdenskrig, Den global konflikt som varte fra 1939 til 1945. Den andre verdenskrig står igjen som den mest omfattende og dødeligste krigen i historien. Estimerte sivile og militære dødsfall varierer mellom 50 millioner til over 80 millioner. I tillegg pågikk det et brutalt og systematisk folkemord av jøder og andre minoritetsgrupper, deriblant romfolk, funksjonshemmede …

andre verdenskrig, Den Les mer »

anerkjennelse begrep i folkeretten om en stats aksept av en annen stat. Kan beskrives som en handling hvor man gir til kjenne at man aksepterer en nyopprettet stat med status som nettopp det, samt de rettigheter og plikter som det medfører. Skiller mellom de facto anerkjennelse, som er en foreløpig anerkjennelse på grunnlag av de …

anerkjennelse Les mer »

å overta et område, erobre det og erklære det for sitt.
antipersonellminer våpen, mindre sprenglegemer av ulik form. Detonerer ved trykk som følge av berøring, trykk, trekk eller avlastning. Stort antall ulike typer. Hensikten er å ramme personer. Anslått antall udetonerte miner er 100 millioner fordelt på 60 land. Flere land og organisasjoner bidrar aktivt for å fjerne landminer. Se konflikt; Minekonvensjonen
Antirasistisk senter (ARS) uavhengig stiftelse etablert 1978, arbeider for å avdekke, dokumentere og motarbeide rasisme, samt å bevisstgjøre og informere om rasistisk diskriminering i Norge. Webadresse: www.antirasistisk.no  
antisatellittvåpen våpensystem for ødeleggelse av satellitter i bane. Se ABM-avtalen; rakettforsvarssystemer
antisemittisme er en betegnelse for fiendtlige holdninger eller handlinger rettet mot jøder som en etnisk eller religiøs folkegruppe. Begrepet brukes om alt fra kulturelle forestillinger, til direkte trakassering, segregering og voldelig forfølgelse. En person som hevder slike holdninger er kalt en antisemitt. Antisemittisme er en form for rasisme. Se andre verdenskrig, Den; Holocaust; nazisme; rasisme
ANZUS (Australia-New Zealand-United States Security Treaty) signert den 1. september 1951. Opprinnelig en gjensidig avtale mellom USA, Australia og New Zealand om kollektivt forsvar. Etter en kontrovers i 1984, i forbindelse med de franske prøvesprengningene i Stillehavet, ble avtalen avviklet mellom USA og New Zealand. New Zealand nektet besøk av amerikanske militære fartøyer som ikke …

ANZUS Les mer »