Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ambassade et lands offisielle, permanente representasjon i et annet land. Ledet av en ambassadør, som er høyeste tittel innen diplomatiet og blir regnet som personlig representant for statsoverhodet i det land som har sendt henne/ham. Lokalene ambassaden holder til i har visse privilegier. De er såkalte ekstraterritoriale områder. Det vil si at selv om de …

ambassade Les mer »

amfibisk krigføring innebærer angrep på et landbasert mål med militære styrker fra skip. Krever landgangsfartøyer eller helikoptre for å transportere soldater til land fra skipene som har brakt dem til området. Et amfibisk angrep er en komplisert militær operasjon, fordi den krever koordinering av ild fra skip og luftfartøyer, mens bakkestyrkene ilandsettes på en kystlinje …

amfibisk krigføring Les mer »

amnesti generell eller spesiell benådning som gir fritak fra tiltale eller straff for en gitt handling, for eksempel for krigsfanger, samvittighetsfanger eller politisk opposisjonelle. Det eksisterer ingen universelle regler for under hvilke vilkår eller av hvem amnesti kan innrømmes, det kan være et lands overhode, dets utøvende makt eller dets lovgivende mat.
Amnesty International verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjon stiftet i 1961, politisk og religiøst uavhengig. Har 3,2 millioner medlemmer og støttespillere i mer enn 150 land. Arbeider for menings-, tros- og ytringsfrihet. Utgir hvert år rapporter om forholdene i land, og arbeider aktivt for frigivelse av blant annet politiske fanger. Hovedsete i London med flere underkontor i blant annet …

Amnesty International Les mer »