Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
al-Qaida (betydn. basen eller fundamentet) islamistisk terrornettverk. Også kjent som Qa’idat al-Jihad. Organisasjon: Ledes per 2019 av Ayman al-Zawahiri. Ledelsen har hovedbase i Afghanistan og Pakistan, og har etablert et nettverk av islamistiske ekstremister. Sammensatt av løst tilknyttede grupper. Hver celle opererer ofte på egenhånd, uten nødvendigvis å kjenne til hverandre. Ansett som en terrororganisasjon …

al-Qaida Les mer »

al-Shabaab (betydn. de unge) islamistisk militant gruppe med tilknytning til al-Qaida. Også kjent som: Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (bevegelsen for unge krigere), Ash-Shabaab og Hizbul Shabaab. Organisasjon: Ledes per 2019 av Ahmad Umar. Medlemmene kommer fra mange forskjellige deler av samfunnet og organisasjonen har derfor vært utsatt for innbyrdes konflikter og skiftende allianser. Stiftet: 2006. Lokalisering: Somalia. …

al-Shabaab Les mer »

alawitt en religiøs islamsk retning, av sjiamuslimsk opprinnelse. Mange av de religiøse ritene holdes hemmelig for uinnvidde, men alawittene selv anser seg som muslimer. Dette er imidlertid omstridt, siden religionen også inkluderer troen på reinkarnasjon, og feiringen av enkelte kristne høytider, som for eksempel Jesu fødsel og palmesøndag. Trosretningen utøves særlig i Syria, der ca …

alawitt Les mer »

allianse Overenskomst mellom to eller flere selvstendige stater. En allianse kan omhandle felles formål i politikk eller handel, men refereres ofte til stater som har inngått avtale om å bistå hverandre i tilfelle krig, enten til forsvar (defensiv allianse) eller til angrep (offensiv allianse). Se NATO
alliansefri (eng. non-aligned) betegnelse på en særskilt type utenrikspolitikk, med to ulike betydninger: Ikke-alliert stat, fører nøytralitetspolitikk, det vil si en politikk som avstår fra allianser og andre nære samarbeidsordninger, med sikte på folkerettslig nøytralitet i tilfelle krig i deres nærområde, f.eks. Sverige under det meste av det 20. århundret; Stat som er medlem av …

alliansefri Les mer »

alliansefrie stater, Organisasjonen av (eng. Non-Aligned Movement, fork. NAM) en løs internasjonal sammenslutning av stater som ikke er tilsluttet noen mellomstatlig forsvarsallianse. Forløperne for bevegelsen var Bandung-konferansen av alliansefrie utviklingsland (1955) og de afrikansk-asiatiske solidaritetskonferansene 1957–58 og 1963. Sammenslutningen har 120 medlemsland, hvorav Hviterussland er det eneste i Europa. Bevegelsens generalsekretær er fra 2019 Ilham …

alliansefrie stater, Organisasjonen av Les mer »

allierte forsterkninger, avtale om (eng. Collocated Operating Bases, fork. COB) avtale om forhåndsklargjorte flystasjoner. Bilateral avtale mellom USA og Norge fra 1981 om forhåndslagring av amerikansk militærutstyr. Avtalen ble revidert i 2005. Amerikansk materiell lagres fortsatt i Norge, men i mindre omfang enn tidligere. USA har tatt omkostningene med lagrene og vedlikeholdt materiellet, men det …

allierte forsterkninger, avtale om Les mer »

alminnelig/simpelt flertall avgjørelser fattes av flertallet, uansett hvor lite dette er. I motsetning til avgjørelser som krever kvalifisert flertall eller konsensus. Se absolutt flertall; konsensus; kvalifisert flertall