Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
aktør er i samfunnsvitenskapelig sammenheng en fellesbetegnelse for sosiale enheter som foretar en eller annen form for beslutninger. Eksempler på ulike aktører er individer, bedrifter, organisasjoner, stater og internasjonale eller overnasjonale sammenslutninger. Se internasjonale organisasjoner; overnasjonale organisasjoner