Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
aktør er i samfunnsvitenskapelig sammenheng en fellesbetegnelse for sosiale enheter som foretar en eller annen form for beslutninger. Eksempler er individer, bedrifter, organisasjoner, stater og internasjonale eller overnasjonale sammenslutninger. Se internasjonale organisasjoner; overnasjonale organisasjoner
Folk og Forsvars Nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på aktuell sikkerhets- og forsvarspolitikk?

Abonner på Folk og Forsvars månedlige nyhetsbrev!