Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ABM (eng. Anti-Ballistic Missile) rakettsystem til forsvar mot ballistiske rakettvåpen. Rakettsystemet inneholder ikke eksplosiver ettersom kollisjonen er nok for å ødelegge målet. Se ABM-avtalen; ballistisk missil; rakettforsvarssystemer
ABM-avtalen (eng. Anti-Ballistic Missiles Treaty) begrensning av anti-rakettsystemer mot strategiske missiler. Avtale mellom USA og Sovjetunionen som ble undertegnet i 1972. Hensikten var å sikre kjernefysisk avskrekking ved at ingen skulle kunne beskytte seg mot motpartens gjengjeldelse. På denne måten kunne partene hindre et ukontrollert kappløp med utplassering av offensive våpensystemer. Avtalen forbød utplassering av …

ABM-avtalen Les mer »