Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ABC-krigføring (eng. Atomic, Biological and Chemical Warfare) fellesbetegnelse for krigføring med kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen. Norge har egne rutiner for varsling, evakuering og beskyttelse av sivilbefolkningen under slike angrep. Se ABC-skole; ABC-våpen; CBRN; Kjemiske våpen; Kjemisk krigføring
ABC-skole Forsvarets ABC-vern skole (FABCS) på Sessvollmoen gir utdanning i vern mot ABC-våpen. Se ABC-krigføring; ABC-våpen
ABC-våpen (eng. Atomic, Biological and Chemical weapons) fellesbetegnelse for tre kategorier masseødeleggelsesvåpen; atomvåpen, biologiske og kjemiske våpen. Det er vedtatt flere avtaler og konvensjoner som regulerer framstilling, lagring, salg og bruk av slike. Se CBRN; CTBT; masseødeleggelsesvåpen; SALT I; SALT II; SORT ; Kjemiske våpen; Biologiske våpen; Kjernefysiske våpen