Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ABC-krigføring (eng. Atomic, Biological and Chemical Warfare) fellesbetegnelse for krigføring med kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen. Norge har egne rutiner for varsling, evakuering og beskyttelse av sivilbefolkningen under slike angrep. Se ABC-skole; ABC-våpen; CBRN; Kjemiske våpen; Kjemisk krigføring
ABC-skole Forsvarets ABC-vern skole (FABCS) på Sessvollmoen gir utdanning i vern mot ABC-våpen. Se ABC-krigføring; ABC-våpen
ABC-våpen (eng. Atomic, Biological and Chemical weapons) fellesbetegnelse for tre kategorier masseødeleggelsesvåpen; atomvåpen, biologiske og kjemiske våpen. Det er vedtatt flere avtaler og konvensjoner som regulerer framstilling, lagring, salg og bruk av slike. Se CBRN; CTBT; masseødeleggelsesvåpen; SALT I; SALT II; SORT ; Kjemiske våpen; Biologiske våpen; Kjernefysiske våpen
ABM (eng. Anti-Ballistic Missile) rakettsystem til forsvar mot ballistiske rakettvåpen. Rakettsystemet inneholder ikke eksplosiver ettersom kollisjonen er nok for å ødelegge målet. Se ABM-avtalen; ballistisk missil; rakettforsvarssystemer
ABM-avtalen (eng. Anti-Ballistic Missiles Treaty) begrensning av anti-rakettsystemer mot strategiske missiler. Avtale mellom USA og Sovjetunionen som ble undertegnet i 1972. Hensikten var å sikre kjernefysisk avskrekking ved at ingen skulle kunne beskytte seg mot motpartens gjengjeldelse. På denne måten kunne partene hindre et ukontrollert kappløp med utplassering av offensive våpensystemer. Avtalen forbød utplassering av …

ABM-avtalen Les mer »

absolutt flertall en variant av kvalifisert flertall der en forutsetter at et flertall av alle de stemmeberettigede i en sak avgir sammenfallende stemmer ved en avstemning. Krav om absolutt flertall brukes i flere land i forbindelse med oppnevning av regjering eller mistillit. I Sverige og Portugal må et absolutt flertall stemme mot et forslag til ny regjering …

absolutt flertall Les mer »

ACO (eng. Allied Command Operations) er en av de to overkommandoene i NATOs militære kommandostruktur, lokalisert i NATOs operative hovedkvarter (SHAPE) i Mons, Belgia. ACO har ansvar for planlegging og utførelse av alle NATOs militære operasjoner, herunder å utarbeide og ferdigstille alliansens forsvarsplaner og sikre stridsevnen til styrkene i operasjon. SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) …

ACO Les mer »

ACT (eng. Allied Command Transformation) er en av de to overkommandoene i NATOs militære kommandostruktur, lokalisert i Norfolk, Virginia, USA. ACT har ansvar for å følge utviklingen og omstillingen av NATOs militære kapasiteter, herunder styrke samtrening, forbedre stridsevne og vurdere nye konsepter. SACT (Supreme Allied Commander Transformation) er øverstkommanderende for ACT. ACT har ansvar for …

ACT Les mer »

Adenbukta bukt i Arabiahavet mellom Jemens sørkyst på Den arabiske halvøy og Somalias nordkyst i Afrika. All skipstrafikk gjennom Suezkanalen går via Adenbukta, og skipsfarten i området har vært utsatt for piratvirksomhet fra somaliske sjørøvere som kaprer skip. Det pågår flere internasjonale operasjoner i området for å bekjempe piratvirksomheten. Norge deltok i den EU-ledede operasjonen …

Adenbukta Les mer »

Afghanistan, Krigen i (2001-d.d.) De siste års hendelser: 2020: Etter flere omganger med fredsforhandlinger mellom USA, Taliban og de afghanske myndighetene ble det den 29. februar 2020 inngått en fredsavtale mellom USA og Taliban. Avtalen går ut på at USA og de NATO-allierte skal trekke sine styrker ut av Afghanistan i løpet av de neste 14 …

Afghanistan, Krigen i (2001-d.d.) Les mer »