Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Ørland hovedflystasjon 132 Luftving. Base for kampfly, fullt oppsatt luftvern og en bakkeoperativ skvadron. I tillegg er Sea-King redningshelikoptre og overvåkningsfly fra NATO stasjonert ved basen. Høsten 2017 begynte innfasingen av de første F-35 jagerflyene, som skal operere ut fra flystasjonen. Se forsvaret; Luftforsvaret; luftvernartilleri; kampfly; NATO