Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
økonomisk sone havområde, som også blir kalt 200 milssonen, der kyststaten har en eksklusiv rett til naturressursene fra territorialgrensen ut til 200 nautiske mil. Traktatfestet i FNs havrettstraktat av 1982. Kyststaten har suverene rettigheter over naturressursene både i havet, på havbunnen og i luftområdene over. Kyststaten har jurisdiksjon i dette området og retten til å …

økonomisk sone Les mer »

økonomiske monetære union, Den (fork. ØMU, European Monetary Union) etablert med Maastrichttraktaten den 7. februar 1992 (iverksatt den 1. november 1993). Traktaten fastslår blant annet at en felles valuta skal innføres fra den 1. januar 1999, at målet med den felles pengepolitikken skal være prisstabilitet og at ansvaret skal ligge hos en felles europeisk sentralbank …

økonomiske monetære union, Den Les mer »

økonomiske samarbeidsorganisasjonen, Den (eng. Economic Cooperation Organization, fork. ECO) etablert 1985 med hovedkvarter i Teheran. Skal fremme regionalt samarbeid innen handel, transport, kommunikasjon, turisme, kultur og økonomi. Medlemmer (10): Afghanistan, Aserbajdsjan, Iran, Kasakhstan, Kirgisistan, Pakistan, Tadsjikistan, Tyrkia, Turkmenistan, Usbekistan. Observatør: Den tyrkiske republikken i Nord-Kypros, Organisasjonen for islamsk samarbeid og Det tyrkiske råd.
økonomiske samarbeidssonen for Svartehavet, Den (eng. Organization of the Black Sea Economic Cooperation, fork. BSEC) etablert den 25. juni 1992. Skal fremme regional stabilitet gjennom økonomisk samarbeid. Medlemmer (12): Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bulgaria, Georgia, Hellas, Moldova, Romania, Russland, Serbia, Tyrkia og Ukraina. Observatører (14): Egypt, Frankrike, Hviterussland, Israel, Italia, Kroatia, Polen, Slovakia, Tsjekkia, Tyskland, Tunisia, …

økonomiske samarbeidssonen for Svartehavet, Den Les mer »