politistat

stat hvor politiet kan arrestere, ransake og forhøre borgere uten bestemt lovhjemmel, og myndighetene kan fengsle borgere uten rettergang, motsatt av rettstat.

Se rettsstat

Print Friendly, PDF & Email