parlamentarisme

styreform der det partiet eller de partier som har flertall i parlamentet danner regjeringen, men må gå av hvis den ikke lenger har flertallets tillit. Norge har parlamentarisme som styreform, da regjeringen utgår av Stortinget og må ha Stortingets støtte gjennom hele regjeringsperioden.

Se parlament

Print Friendly, PDF & Email