Parisavtalen

En internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene. Avtalen inneholder bestemmelser for blant annet reduksjon i utslipp av drivhusgasser, klimatilpasning og støtte til omstilling hos utviklingsland. Avtalen ble vedtatt under klimatoppmøtet i Paris den 12. desember 2015. President Trump annonserte i 2017 at han ønsket å trekke USA ut av avtalen dersom det ikke ble forhandlet frem en avtale som var mer gunstig for USA. I november 2019 meldte USA seg formelt ut av avtalen.

Se Kyotoavtalen

Print Friendly, PDF & Email