paramilitære

sivile organisasjoner eller styrker som er bygget opp etter militært mønster, og som har potensial til å bli en militær organisasjon. Det finnes mange eksempler på dette blant annet i Latin-Amerika.

Print Friendly, PDF & Email