pansertropper

militære avdelinger som bruker pansrede kjøretøyer ved forflytning og kamp, del av mekaniserte infanteriavdelinger eller avdeling hvor stridsvogner utgjør hovedtyngden.

Print Friendly, PDF & Email