Panserbataljonen

har base på Setermoen og består av befal, vervede og vernepliktige soldater. Kampavdeling i Brigade Nord. Mekanisert bataljon med stridsvogner og stormpanservogner som hovedkjøretøy. Bataljonen består av bataljonsstab, kavalerieskadron, stridsvogneskadron, to stormeskadroner og kampstøtteeskadron. Panserbataljonen har også vært en av de største bidragsyterne av personell til operasjoner i utlandet.

Se Brigade Nord

Print Friendly, PDF & Email