palassrevolusjon

omveltning gjennomført innen det politiske ledersjiktet, og som bare berører disse. Dette skjer ved at makthaveren eller lederen blir avsatt av sine nærmeste medarbeidere uten folkets medvirkning.

Print Friendly, PDF & Email