Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
wahhabisme sunnimuslimsk fundamentalistisk bevegelse, oppkalt etter Muhammed ibn Abd al Wahhab (1703–1792). Wahhabister lever bokstavtro etter Koranen og sunna, slik de mener profeten Muhammed gjorde. Boka Kitab al-Tawhid («Boka om monoteisme»), skrevet av Wahhab, er helt sentral, og beskriver en rekke regler for påkledning, oppførsel og hvordan religionen skal praktiseres. Wahhabisme er den dominerende formen av islam i Saudi-Arabia og Qatar. Mange …

wahhabisme Les mer »

Warszawa-pakten militær og sikkerhetspolitisk allianse i Øst-Europa 1955–91. Medlemsland var Sovjetunionen, Albania (til 1968) Bulgaria, Polen, Romania, Tsjekkoslovakia, Ungarn og Øst-Tyskland (til 1990). Se kalde krigen, Den Please follow and like us:
WHO World Health Organisation Se Verdens helseorganisasjon Please follow and like us:
Wikileaks har siden 2007 publisert lekkede hemmeligstemplede dokumenter for offentligheten, og omtales derfor gjerne som et varslernettsted. Wikileaks har fem ansatte og over 1000 medarbeidere som bidrar til spredning av informasjonen. De fem ansatte og grunnleggerne har aldri blitt identifisert, men det antas at den australske journalisten Julian Paul Assange, som er organisasjonens ansikt utad, …

Wikileaks Les mer »

Worldwatch Institute amerikansk institutt som driver kartlegging av verdens miljøstatus, utgir hvert år Please follow and like us:
WTO World Trade Organisation. Se Verdens handelsorganisasjon Please follow and like us:
ytringsfrihet retten til fritt å gi uttrykk for meninger om religion, politikk, moral og andre forhold i skrift og tale. Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være. Dette gjelder også friheten til å motta andres ytringer. Det siste kalles ofte informasjonsfrihet. …

ytringsfrihet Les mer »

økonomisk sone havområde, som også blir kalt 200 milssonen, der kyststaten har en eksklusiv rett til naturressursene fra territorialgrensen ut til 200 nautiske mil. Traktatfestet i FNs havrettstraktat av 1982. Kyststaten har suverene rettigheter over naturressursene både i havet, på havbunnen og i luftområdene over. Kyststaten har jurisdiksjon i dette området og retten til å …

økonomisk sone Les mer »

økonomiske monetære union, Den (fork. ØMU, European Monetary Union) etablert med Maastrichttraktaten den 7. februar 1992 (iverksatt den 1. november 1993). Traktaten fastslår blant annet at en felles valuta skal innføres fra den 1. januar 1999, at målet med den felles pengepolitikken skal være prisstabilitet og at ansvaret skal ligge hos en felles europeisk sentralbank …

økonomiske monetære union, Den Les mer »

økonomiske samarbeidsorganisasjonen, Den (eng. Economic Cooperation Organization, fork. ECO) etablert 1985 med hovedkvarter i Teheran. Skal fremme regionalt samarbeid innen handel, transport, kommunikasjon, turisme, kultur og økonomi. Medlemmer (10): Afghanistan, Aserbajdsjan, Iran, Kasakhstan, Kirgisistan, Pakistan, Tadsjikistan, Tyrkia, Turkmenistan, Usbekistan. Observatør: Den tyrkiske republikken i Nord-Kypros, Organisasjonen for islamsk samarbeid og Det tyrkiske råd. Please follow …

økonomiske samarbeidsorganisasjonen, Den Les mer »