Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ACT (eng. Allied Command Transformation) er en av de to overkommandoene i NATOs militære kommandostruktur, lokalisert i Norfolk, Virginia, USA. ACT har ansvar for å følge utviklingen og omstillingen av NATOs militære kapasiteter, herunder styrke samtrening, forbedre stridsevne og vurdere nye konsepter. SACT (Supreme Allied Commander Transformation) er øverstkommanderende for ACT. ACT har ansvar for …

ACT Les mer »

Adenbukta bukt i Arabiahavet mellom Jemens sørkyst på Den arabiske halvøy og Somalias nordkyst i Afrika. All skipstrafikk gjennom Suezkanalen går via Adenbukta, og skipsfarten i området har vært utsatt for piratvirksomhet fra somaliske sjørøvere som kaprer skip. Det pågår flere internasjonale operasjoner i området for å bekjempe piratvirksomheten. Norge deltok i den EU-ledede operasjonen …

Adenbukta Les mer »

Afghanistan, Krigen i (2001-d.d.) De siste års hendelser: 2014–2019: Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Afghanistan er krevende. Landet er ekstremt fattig og fullstendig avhengig av bistandspenger. Det er høy arbeidsledighet og store deler av befolkningen har ikke tilgang på rent vann, elektrisitet eller helsehjelp. Det er dyptgående splittelse innad i den politiske eliten. Ashraf Ghani ble …

Afghanistan, Krigen i (2001-d.d.) Les mer »

afrikanske union, Den har som mål å fremme demokrati, menneskerettigheter og utvikling i Afrika, samt enighet og samarbeid mellom afrikanske stater. Etterfølgeren til Organisasjonen for Afrikansk enhet (OAU). Den afrikanske union (AU) forlot OAUs prinsipp om ikke-innblanding i indre statlige anliggender og danner sammen en felles fredsstyrke. Den endrede politikken har blant annet resultert i …

afrikanske union, Den Les mer »

afrikanske utviklingsbank, Den (African Development Bank fork. ADB) opprettet den 4. august 1963, formålet er å stimulere til økonomisk og sosial utvikling i Afrika. Siden oppstarten har banken finansiert nærmere 3.000 prosjekter med nesten femti milliarder US dollar. I de senere årene har banken i økende grad fokusert på utdannelse, strukturelle reformer og kvinners rolle, …

afrikanske utviklingsbank, Den Les mer »

agenda saksliste, dagsorden. Please follow and like us:
aktør er i samfunnsvitenskapelig sammenheng en fellesbetegnelse for sosiale enheter som foretar en eller annen form for beslutninger. Eksempler er individer, bedrifter, organisasjoner, stater og internasjonale eller overnasjonale sammenslutninger. Se internasjonale organisasjoner; overnasjonale organisasjoner Please follow and like us:
al-Qaida (betydn. basen eller fundamentet) islamistisk terrornettverk. Også kjent som Qa’idat al-Jihad. Organisasjon: Ledes per 2019 av Ayman al-Zawahiri. Ledelsen har hovedbase i Afghanistan og Pakistan, og har etablert et nettverk av islamistiske ekstremister. Sammensatt av løst tilknyttede grupper. Hver celle opererer ofte på egenhånd, uten nødvendigvis å kjenne til hverandre. Ansett som en terrororganisasjon …

al-Qaida Les mer »

al-Shabaab (betydn. de unge) islamistisk militant gruppe med tilknytning til al-Qaida. Også kjent som: Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (bevegelsen for unge krigere), Ash-Shabaab og Hizbul Shabaab. Organisasjon: Ledes per 2019 av Ahmad Umar. Medlemmene kommer fra mange forskjellige deler av samfunnet og organisasjonen har derfor vært utsatt for innbyrdes konflikter og skiftende allianser. Stiftet: 2006. Lokalisering: Somalia. …

al-Shabaab Les mer »

alawitt en religiøs islamsk retning, av sjiamuslimsk opprinnelse. Mange av de religiøse ritene holdes hemmelig for uinnvidde, men alawittene selv anser seg som muslimer. Dette er imidlertid omstridt, siden religionen også inkluderer troen på reinkarnasjon, og feiringen av enkelte kristne høytider, som for eksempel Jesu fødsel og palmesøndag. Trosretningen utøves særlig i Syria, der ca …

alawitt Les mer »