Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ACO (eng. Allied Command Operations) er en av de to overkommandoene i NATOs militære kommandostruktur, lokalisert i NATOs operative hovedkvarter (SHAPE) i Mons, Belgia. ACO har ansvar for planlegging og utførelse av alle NATOs militære operasjoner, herunder å utarbeide og ferdigstille alliansens forsvarsplaner og sikre stridsevnen til styrkene i operasjon. SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) …

ACO Les mer »

ACT (eng. Allied Command Transformation) er en av de to overkommandoene i NATOs militære kommandostruktur, lokalisert i Norfolk, Virginia, USA. ACT har ansvar for å følge utviklingen og omstillingen av NATOs militære kapasiteter, herunder styrke samtrening, forbedre stridsevne og vurdere nye konsepter. SACT (Supreme Allied Commander Transformation) er øverstkommanderende for ACT. ACT har ansvar for …

ACT Les mer »

Adenbukta bukt i Arabiahavet mellom Jemens sørkyst på Den arabiske halvøy og Somalias nordkyst i Afrika. All skipstrafikk gjennom Suezkanalen går via Adenbukta, og skipsfarten i området har vært utsatt for piratvirksomhet fra somaliske sjørøvere som kaprer skip. Det pågår flere internasjonale operasjoner i området for å bekjempe piratvirksomheten. Norge deltok i den EU-ledede operasjonen …

Adenbukta Les mer »

Afghanistan, Krigen i (2001-d.d.) De siste års hendelser: 2020: Etter flere omganger med fredsforhandlinger mellom USA, Taliban og de afghanske myndighetene ble det den 29. februar 2020 inngått en fredsavtale mellom USA og Taliban. Avtalen går ut på at USA og de NATO-allierte skal trekke sine styrker ut av Afghanistan i løpet av de neste 14 …

Afghanistan, Krigen i (2001-d.d.) Les mer »

afrikanske union, Den har som mål å fremme demokrati, menneskerettigheter og utvikling i Afrika, samt enighet og samarbeid mellom afrikanske stater. Etterfølgeren til Organisasjonen for Afrikansk enhet (OAU). Den afrikanske union (AU) forlot OAUs prinsipp om ikke-innblanding i indre statlige anliggender og danner sammen en felles fredsstyrke. Den endrede politikken har blant annet resultert i …

afrikanske union, Den Les mer »

afrikanske utviklingsbank, Den (African Development Bank fork. ADB) opprettet den 4. august 1963 hvor formålet er å stimulere til økonomisk og sosial utvikling i Afrika. Siden oppstarten har banken finansiert nærmere 3.000 prosjekter med nesten femti milliarder US dollar. I de senere årene har banken i økende grad fokusert på utdannelse, strukturelle reformer og kvinners …

afrikanske utviklingsbank, Den Les mer »

agenda saksliste, dagsorden.
aktør er i samfunnsvitenskapelig sammenheng en fellesbetegnelse for sosiale enheter som foretar en eller annen form for beslutninger. Eksempler på ulike aktører er individer, bedrifter, organisasjoner, stater og internasjonale eller overnasjonale sammenslutninger. Se internasjonale organisasjoner; overnasjonale organisasjoner
al-Qaida (betydn. basen eller fundamentet) islamistisk terrornettverk. Også kjent som Qa’idat al-Jihad. Organisasjon: Ledes per 2019 av Ayman al-Zawahiri. Ledelsen har hovedbase i Afghanistan og Pakistan, og har etablert et nettverk av islamistiske ekstremister. Sammensatt av løst tilknyttede grupper. Hver celle opererer ofte på egenhånd, uten nødvendigvis å kjenne til hverandre. Ansett som en terrororganisasjon …

al-Qaida Les mer »

al-Shabaab (betydn. de unge) islamistisk militant gruppe med tilknytning til al-Qaida. Også kjent som: Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (bevegelsen for unge krigere), Ash-Shabaab og Hizbul Shabaab. Organisasjon: Ledes per 2019 av Ahmad Umar. Medlemmene kommer fra mange forskjellige deler av samfunnet og organisasjonen har derfor vært utsatt for innbyrdes konflikter og skiftende allianser. Stiftet: 2006. Lokalisering: Somalia. …

al-Shabaab Les mer »