Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
økonomiske samarbeidsorganisasjonen, Den (eng. Economic Cooperation Organization, fork. ECO) etablert 1985 med hovedkvarter i Teheran. Skal fremme regionalt samarbeid innen handel, transport, kommunikasjon, turisme, kultur og økonomi. Medlemmer (10): Afghanistan, Aserbajdsjan, Iran, Kasakhstan, Kirgisistan, Pakistan, Tadsjikistan, Tyrkia, Turkmenistan, Usbekistan. Observatør: Den tyrkiske republikken i Nord-Kypros, Organisasjonen for islamsk samarbeid og Det tyrkiske råd.
økonomiske samarbeidssonen for Svartehavet, Den (eng. Organization of the Black Sea Economic Cooperation, fork. BSEC) etablert den 25. juni 1992. Skal fremme regional stabilitet gjennom økonomisk samarbeid. Medlemmer (12): Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bulgaria, Georgia, Hellas, Moldova, Romania, Russland, Serbia, Tyrkia og Ukraina. Observatører (14): Egypt, Frankrike, Hviterussland, Israel, Italia, Kroatia, Polen, Slovakia, Tsjekkia, Tyskland, Tunisia, …

økonomiske samarbeidssonen for Svartehavet, Den Les mer »

Ørland hovedflystasjon 132 Luftving. Base for kampfly, fullt oppsatt luftvern og en bakkeoperativ skvadron. I tillegg er Sea-King redningshelikoptre og overvåkningsfly fra NATO stasjonert ved basen. Høsten 2017 begynte innfasingen av de første F-35 jagerflyene, som skal operere ut fra flystasjonen. Se forsvaret; Luftforsvaret; luftvernartilleri; kampfly; NATO
Østersjørådet Se Rådet for de baltiske sjøstater