Oslo-avtalene

inngått i 1993–1995 mellom Israel og PLO om gjensidig anerkjennelse og palestinsk selvstyre i Gaza og deler av Vestbredden (Jeriko-området), samt tilbaketrekning fra seks byer på Vestbredden. Avtalene, som kom i stand ved norsk hjelp, ble betegnet som et gjennombrudd i fredsforhandlingene. Som følge av en stadig mer tilspisset situasjon mellom israelske og palestinske myndigheter på sent 1990- og 2000-tallet, ble Oslo-avtalen i praksis satt til side.

Se Midtøsten; palestinske områder, De; PLO

Print Friendly, PDF & Email