Ørland hovedflystasjon

132 Luftving. Base for kampfly, fullt oppsatt luftvern og en bakkeoperativ skvadron. I tillegg er Sea-King redningshelikoptre og overvåkningsfly fra NATO stasjonert ved basen. Høsten 2017 begynte innfasingen av de første F-35 jagerflyene, som skal operere ut fra flystasjonen.

Se forsvaret; Luftforsvaret; luftvernartilleri; kampfly; NATO

Print Friendly, PDF & Email