oppbringelse

folkerettslig begrep; beslagleggelse av skip. Kystvakten har for eksempel myndighet til oppbringelse av skip i tråd med landets bestemmelser om fiskeri. Alle stater kan alltid foreta oppbringelse av skip knyttet til piratvirksomhet.

Se havrett, piratvirksomhet

Print Friendly, PDF & Email