Operation Unified Protector

en NATO-ledet operasjon som fant sted i Libya fra den 23. mars til den 31. oktober 2011. 18 land bidro i operasjonen med luft- og flåtestyrker der formålet var å håndheve FNs flyforbudssone over Libya, samt å beskytte sivile under borgerkrigen i landet. Norge deltok med seks F-16 kampfly i perioden fra 21. mars til 1. august 2011.

Se Libya, borgerkrigen i; NATO; appendiks II – Norske militære bidrag i internasjonale operasjoner; appendiks VIII – NATOs operasjoner

Print Friendly, PDF & Email