Operation Sea Guardian

NATO-operasjon i Middelhavet, som etterfulgte Operation Active Endeavour fra 2016. Sammen med andre aktører skal operasjonen bidra med et oppdatert situasjonsbilde, utvikle maritim overvåkningskapasitet og avskrekke terrorisme. Norge kunngjorde norsk deltagelse i september 2017.

Se Operation Active Endeavour; appendiks VIII – NATOs operasjoner

Print Friendly, PDF & Email